สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา


วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ครั้งนี้มีนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต