สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ในการนี้นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการงบประมาณและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน บรรยายพิเศษในหัวข้อ ดำเนินงาน ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และระบบดูแลสินทรัพย์ การตรวจสอบการดำเนินการ การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ของหน่วยตรวจสอบภายใน และนายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ ขอบเขตงานของกลุ่มกฏหมายและคดี และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น