พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2