สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้          นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2  ร่วมถวายพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย            จังหวัดหนองคาย