สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เดือนมกราคม 2563

วันที่ 2 มกราคม 2563 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2                                                                มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกันนี้คณะผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ        ได้มอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563