สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบ o-net ระดับชั้นป.6 และม. 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะกรรมการในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่และเครือข่ายฯ วังหลวงหนองหลวง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการสอบฯ ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ สทศ. กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ นักการภารโรง ในการประชุมครั้งนี้ด้วย