สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมเน้นย้ำมาตรการการป้องกัน และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19