การประชุมสัมมนาและบรรยาพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกรรมทางผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาและบรรยาพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกรรมทางผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโอเต็ล จังหวัดอุดรธานี