สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำ VTR และรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ตามนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนและการพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วน ณ ห้องพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2