ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและเลื่อนระดับ ชำนาญการพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและเลื่อนระดับฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

Download “ประกาศเลื่อน-38-ค.-เพื่อส่งผลงาน.pdf”

ประกาศเลื่อน-38-ค.-เพื่อส่งผลงาน.pdf – Downloaded 412 times – 350.41 KB