กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ ทั้งนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ห่วงใยสุขภาพบุคลากร ให้รักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวและการเฝ้าระวังในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 การใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ