โครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ อำเภอเฝ้าไร่

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิชาการการศึกษา เข้าร่วม โครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ฯ ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย และมอบสิ่งของจากกาชาดจังหวัดหนองคายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย รวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนยาง – ดอนเม็ก ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย