มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 ได้รับมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพ จากผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ทั้งนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 ได้อวยพรและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ บุคลากรทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง