สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางในการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ ON-SITE ON-AIR ONLINE ON Demand และON Hand

 

Loading