รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20201111112853

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20201207134014

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210706111356

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210208103435

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210310091526

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210408174556

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210510133556

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210608091919

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210706104051

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210804142010

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20210906152817

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 จากระบบ GFMIS

20211007140957

 

Loading