สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี นายสถิต ภูชาดึก และนายอนุสรณ์ วุฒิชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านนาดี ประจำภาคเรียนที่ 1 /2564 เพื่อสำรวจตรวจสอบสุขาภิบาลความสะอาดของอาคารเรียน โรงอาหาร อีกทั้งสุขภิบาลของนักเรียน พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (covid-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (covid-19)