การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

🚩วันที่ 17 สิงหาคม 2564 🚩 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมฯพร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และคณะทำงานจัดทำคู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมเการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ในกิจกรรมการสร้างการรับรู้ สร้างภูมคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย