การประเมิน การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์

? วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการประเมินผล ฯ ร่วมทำการประเมิน การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ดำเนินการประเมินวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 3 โรงเรียนดังนี้
1️⃣ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ อำเภอรัตนวาปี
2️⃣ โรงเรียนบ้านนายาง อำเภอรัตนวาปี
3️⃣ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย

Loading