สพป.หนองคาย เขต 2 เข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อขอคำชี้แนะในการปฏิบัติงาน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าคารวะพร้อมมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพและขอคำชี้แนะในการปฏิบัติงานกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ดร.จรินทน์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมกราบสักการะพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโพธิ์ชัย และพระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโพธิ์ชัย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2