สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2654 เวลา 09.00 น. ณ สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานคือปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของ NAGA MODEL

Loading