🎗การประชุมการตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564🎗

🚩วันที่ 12 ตุลาคม 2564🚩 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการเข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ตามกำหนดการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นี้