สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับครูผู้ช่วย ตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน ตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในทุกๆ ด้านของการปฏิบัติงาน และรูปแบบการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คือปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง