🚩ประชุมเตรียมการรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 🚩