?การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ ว 10 /2564 ?

? วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ ว 10 /2564 เพื่อเป็นการเตรียมการให้คำปรึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา