สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ พร้อมกันนี้นายวรรณชัย บุสนาม ได้กล่าวมอบนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยจัดให้มีการประชุมบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในทุกๆวันจันทร์ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติฯ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด/นโยายที่ สพฐ. กำหนดไว้

Loading