สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง – บ้านผือ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง – บ้านผือ ณ ห้องประชุมบุญสิรภัสสร โรงเรียนบ้านบัว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายคำล้วน วงษ์สิม ผอ.โรงเรียนบ้านบัว ผู้กล่าวรายงาน และผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง-บ้านผือ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดขึ้นเเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมช้าง-บ้านผือ มีความรู้เบื้องตน ในการประเมินผลงานแบบใหม่และ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา รู้พื้นฐานความรู้และความสามารถของตนเองจนสามารถ เขียนข้อตกลงกับผู้บริหารได้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง โรงเรียนบ้านหนองแอก โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี โรงเรียนบ้านโพนทัน และโรงเรียนบ้านบัว มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมในการพัฒนาฯ 59 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

 

 

 

 

Loading