สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับนายบุญเย็น โหว่สงคราม รอง สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมคณะ เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาในทุกมิติและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรม ก-ฮ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ตามนโยบาย “ปลอดภัยเป้นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการสานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”