🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด 🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 🚩เวลา 09.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน
คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย)
🎗โดย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ และนายชัยยงค์ คลังกลาง ผอ.รร.อนุบาลหนองควาย กล่าวรายงาน ณ หอประชุม รร.อนุบาลหนองควาย อำเภอเฝ้าไร่