🚩Big Cleaning Day 🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 🚩 เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรม 5 ส. หรือ big cleaning day เพื่อความสะอาด และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2