🚩การประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตอำเภอโพนพิสัย และสถานศึกษาในสังกัด🚩

🚩การประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเขตอำเภอโพนพิสัย และสถานศึกษาในสังกัด🚩
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมฯ
โดยนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย และนายไพรจิตร ศิริมงคล สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมทั้งภาคส่วนของการปกครองท้องที่ ส่วนการศึกษา และส่วนสาธารณสุข ร่วมประชุมปรึกษา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาในสังกัด แนวทางการการเปิดเรียนของสถานศึกษา ให้พิจารณาตามแผนเผชิญเหตุ และขอให้เน้นกำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019