🚩การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ปี พ.ศ. 2564🚩

🚩วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 🚩เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมพระใส สพป.หนองคาย เขต 1
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมฯ
🎗โดยนายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 5 -6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้