?โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ?

?วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ? เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ “โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564
โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานฯ ✔โดยการจัดการประชุมดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-1