🎗สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบที่ 1 🎗

🎗สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบที่ 1 🎗
🚩วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 🚩 เวลา 07.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ณ สนามสอบ ที่ 1 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
🚩 โดย ดร.กานนท์ แสนเภา ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการอำนวยการฯได้ชี้แจงพร้อมกับกำชับ ประธานกรรมการสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ในครั้งนี้ ให้กวดขัน เข้มงวด เพื่อให้การดำเนินการในการสอบแข่งขัน ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด