?การพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ““เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564?

?วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ?เวลา 09.00 น.
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประเมินฯพร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ““เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ 1️⃣ โรงเรียนบ้านแบง
2️⃣ โรงเรียนบ้านผือ
3️⃣ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ซึ่งการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM meeting ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading