มอบขนมให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหารกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางมอบขนมให้กับเด็กนักเรียน รร.บ้านนาตาล รร.บ้านปักหมู รร.บ้านโพนทอง รร.บ้านจับไม้ รร.บ้านหนองเค็ม และรร.บ้านนาชุมช้าง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้เด็กนักเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน

ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด