?ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน รร. เฝ้าไร่วิทยา?

?วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ รามคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ และคณะครู รร.เฝ้าไร่วิทยา ลงพื้นที่ และให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปืที่ 5 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
?ในการนี้ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ฉก.ชน.สพป.หนองคาย เขต 2) ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเมืองทอง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่