🎀การปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565🎀

🎀การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2565 🎀
🚩วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 และมอบนโยบายการบริหารงานการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
🎗โดย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับข้าราชการครู พร้อมทั้งให้การชี้แนะ และการประพฤติตน การครองตน ครองคน และ ครองงาน ตามระเบียบวินัยของข้าราชการที่ดี
🎗พร้อมนี้ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2