🎀 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 🎀

🚩 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩
🎗วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 🎗เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
🎗ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด แพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการติดตามงานแผนงานตามโครงการที่ดำเนินงานและกำลังดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา