?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯและการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565?

?วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น ? ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นักวิชาการศึกษา และนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อรับฟังการชี้แจงความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
1️⃣ ความปลอดภัย
2️⃣พาน้องกลับมาเรียน
3️⃣โรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาผ่านระบบ i-MES
?โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5