กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์

🚩วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
🎗นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย สึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
🚩พร้อมนี้ ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.นางภัทราพร กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน