การประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำจัดทำร่างขอบเขตงาน

Loading