การประเมินห้องเรียนคุณภาพไและติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ

🚩วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศ ออกประเมินห้องเรียนคุณภาพ เพื่อประเมินห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ” และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เพื่อค้นหานวัตกรรมและการซ่อมเสริมพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1.ร.ร.บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
2.ร.ร.บ้านทุ่งหลวงนาขาม
3.ร.ร.บ้านเหล่าต่างคำ

Loading