การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

🚩วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน ผลการดำเนินงาน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น 💎ระดับ เพชร จำนวน 2 โรงเรียน
🥇ระดับ ทอง จำนวน 7 โรงเรียน และ🥈ระดับ เงิน จำนวน 10 โรงเรียน

Loading