กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ

🚩วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ โรงคัดแยกขยะ🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมกันคัดแยกขยะ จากแต่ละกลุ่ม และบันทึกปริมาณขยะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบในแต่ละสัปดาห์ และรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท ดังนี้
1. ถังขยะสีแดง ขยะมีพิษ ขยะติดเชื้อ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย
2. ถังขยะสีเหลือง ขยะรีไซเคิล กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียม กล่องนม
3.ถังขยะสีเขียว ขยะมูลฝอย ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้
4. ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า ขยะทั่วไป หรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้