🎗การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

🚩วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น 🚩

🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ เสริมขวัญกำลังใจให้สถานศึกษา ที่ดำเนินงานแนะแนวและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ที่มีความเข้มแข็ง ให้เป็นต้นแบบ และร่วมขยายผลความสำเร็จ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการและพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยมีโรงเรียนร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาการคัดเลือก จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านผือ

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading