ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

🚩วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”และ พบ ปะ ให้กำลังใจลูกๆ เด็กนักเรียน ณ รร.บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา อำเภอโพนพิสัย