ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

🚩วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. 🚩

🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชม อาหารกลางวันของลูกๆนักเรียน และแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”และ พบ ปะ ให้กำลังใจลูกๆ เด็กนักเรียน ณ รร.บ้านดงกำพี้ และ รร.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี อำเภอโพนพิสัย

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่