ความยินดีกับเด็กหญิงวชิรญาณ์ สาลีศรี ด้รับรางวัลปรเภทรางวัล….ความสามารถพิเศษ กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.3

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้บริหาร ข้าราการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวชิรญาณ์ สาลีศรี นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ที่ได้รับรางวัลปรเภทรางวัล….ความสามารถพิเศษ กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.3 ใน โครงการ “รักษ์ภาษาไทยเนื่องในสับดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562” จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
โดยดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบหมายให้ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ นายจรูญ เวียงคำ ผอ.รร.ชุมชนบ้านชุมช้าง และนางสุพัตรา บริจาค ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเดินทางไปร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย