การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566)

🚩วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566) เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
🎗โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม และได้มอบเกียรติบัตร การประกวดเรียงความหัวข้อ “ความรักของแม่” ระดับประกวดบทกลอน (กลอนแปด) หัวข้อ “พระแม่ของแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.กิจกรรมประกวดรียงความ และบทกลอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พะบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัล ดังนี้
เด็กหญิงวีรวรรณ สุทธิสุข นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองควาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ หัวข้อ ความรักของแม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
🙏ขอขอบคุณ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป หนองคาย เขต 1