ภารกิจ ศูนย์ความปลอดภัย (MOE SAFTY CENTER ) สพป.หนองคาย เขต 2

🚩วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ ร่วมแสดงความเสียใจ แก่ครอบครัว พิชัยปัญหา ที่ได้สูญเสีย เด็กชาย ธนกร พิชัยปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จากกองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
2. มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ จากกองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2 แก่ เด็กหญิงศิริลาวัลน์ แย้มท่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอโพนพิสัย ที่ประสบอุบัติเหตุแขนหัก 2 ท่อน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จำนวน 2,000 บาท
3.มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ กองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2 แก่ เด็กชายวีวรรธน์ ถวิลมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย อำเภอรัตนวาปี ที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2,000 บาท